Home >> Leden >> Blessureleed

 

Voorkom blessures

Wij hebben allemaal zo onze redenen om te lopen. De één loopt gewoon al jaren, een ander is net begonnen om gezonder te gaan leven.Sommigen echt voor de prestatie, anderen meer recreatief. Wat wij allemaal gemeen hebben is dat wij liever geen blessures oplopen.

 

Natuurlijk probeert onze vereniging blessures bij de leden te voorkomen. Bijvoorbeeld door een goede warming up en cooling down tijdens de training. Voor goede informatie over de preventie van blessures bij (onder andere) hardlopen kun je terecht op de website van de NSF www.voorkomblessures.nl.

 

Desondanks zien wij regelmatig leden met blessures. Om blessures binnen onze vereniging te beperken is het nodig inzicht te hebben in welke blessures het meeste voorkomen en waar die door veroorzaakt worden. In het trainers team is afgesproken dat ik inventariseer

welke blessures er zijn en waar die door veroorzaakt (lijken) te worden. Als dat bruikbare gegevens oplevert kunnen wij die informatie gebruiken om bijvoorbeeld onze trainingen aan te passen.

 

Ik wil jullie in dit kader vragen om wandel/walk/loopgerelateerde blessures bij mij te melden. Daarvoor is een meldingsformulier digitaal op de website beschikbaar. De gevens die je invult worden naar mijn persoonlijke e-mail adres gestuurd.

 

Voor alle duidelijkheid: jouw individuele gegevens worden vertrouwelijk behandeld; dat mag je gezien mijn medische achtergrond ook van mij verwachten.

 

Jouw naam en contactgegevens heb ik alleen nodig om dubbels te voorkomen en zonodig aanvullende informatie bij jou op te kunnen vragen.

 

Aan de vereniging zal ik alleen geanonimiseerde groepsgegevens rapporteren. Het melden van blessures is natuurlijk vrijwillig.

Maar om een zo goed en volledig mogelijk beeld te krijgen van de blessures binnen onze vereniging hoop ik op jouw medewerking.

 

Rudolf de Bruijn